Prezentácia produktov na AMAZONE.

Dobre odprezentovaný produkt na Amazone je absolutná nutnosť, keďže konkurencia je obrovská a podliesť ceny nie je vôbec jednoduché. Okrem kvalitných vyretušovaných fotiek je nutné produkt jasne odprezentovať. Poukázať graficky na benefity, urobiť viac ako má konkurencia. Prikladám vizuáli rôznych produktov, ktoré som riešil zarážkami vyzdvihujúcimi výhody produktu. Produkt takto vynikol oproti konkurencií.